سه شنبه - ۲۵ تیر - ۱۳۹۸

ارزش ها و ارکان جهت ساز

شركت هواپیمایی اترک با باور به ارزش‌هاي محوری ذيل، خود را متعهد به رعايت و لحاظ استثناناپذير اين ارزش‌ها در تدوين، اجرا و ارزيابي کليه اهداف و برنامه‌های خود مي‌داند:

  • سودآوری
  • خلاقيت و نوآوري رضايت ذینفعان
  • درستكاري و صداقت
  • مسئوليت پذيري
  • احترام به ارزش هاي فرهنگي و عدالت اجتماعي
  • کار تیمی