جمعه - ۳۱ فروردین - ۱۳۹۷
  • خانه
  • درباره اترک
  • هواپیمایی اترک
  • اخبار شرکت
  • برای اولین بار در فرودگاه قشم، پذیرش مسافران گرامی شرکت هواپیمایی اترک از طریق بارکد کارت ملی (FDCS)

برای اولین بار در فرودگاه قشم، پذیرش مسافران گرامی شرکت هواپیمایی اترک از طریق بارکد کارت ملی (FDCS)

FDCS New1