چهارشنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۳۹۸
آدرس:
کیش، فرودگاه کیش، دفتر ایستگاه شرکت هواپیمایی اترک / دفتر نمایندگی: کیش ،حد فاصل میدان امیرکبیر و ساحل، ساختمان دیپلمات، طبقه 2، واحد207
تلفن:
4440860 (764)98+
نمابر:
4440860 (764)98+
ارسال ایمیل
اختیاری