یکشنبه - ۳ شهریور - ۱۳۹۸

شبکه پروازی داخلی

هواپیمایی اترک قصد دارد تا با توسعه مسیرهای پروازی در حوزه حمل و نقل هوایی خدمت رسانی کند. از این رو کارشناسان شرکت در تلاشند تا مسیرهای پروازی اترک را گسترش دهند. در همین راستا در حال حاضر مسیرهای پروازی زیر برقراراست.

تهران – مشهد – تهران93.9

تهران – بجنورد – تهران

تهران – بوشهر – تهران

مشهد – اهواز – مشهد

مشهد – کرمانشاه – مشهد

مشهد – اصفهان – مشهد

مشهد – آبادان – مشهد

مشهد – کیش – مشهد

مشهد – تبریز – مشهد

تهران - قشم - تهران

مشهد - قشم - مشهد

اصفهان - قشم -اصفهان